Kilpailun säännöt

Voita paikka Busterin kalastustiimissä!
Osallistumalla kilpailuun osallistujalla on mahdollisuus voittaa paikka Busterin kalastustiimissä kesän 2018 kalastuskilpailuissa. Kilpailuaika on 30.4. – 15.8.2018. Siihen liittyvän arvonnan järjestää Buster Boats, Inhan Tehtaat Oy Ab (jäljempänä Järjestäjä).

Osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua kilpailuaikana kilpailuun kuuluvien internet-sivujen välityksellä.  Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajan suostumuksen osallistuakseen kilpailuun.
Kilpailuun osallistuminen on ilmaista ja kilpailuun saa osallistua ainoastaan omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella.  Kilpailuun osallistuva henkilö hyväksyy osallistuessaan, että hän voi saada sähköpostitse informaatiota liittyen kilpailuun. Osallistujan yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin. Kilpailun arvontaan eivät voi osallistua järjestäjän ja heidän yhteistyökumppaniensa ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.
Kilpailun viimeinen osallistumispäivä on 17.8.2018, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä.  Kilpailu voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä voi lähettää kilpailu-aikana osallistujalle kilpailuun liittyvää informaatiota sähköpostitse. Kilpailuun kuuluvan sähköpostin lähettämisen kohdentamiskriteerinä voi olla Kilpailussa annettu tieto, valinta tai tehty toiminto, esimerkiksi linkin avaaminen tai avaamatta jättäminen.

Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää: http://tietosuoja.fi/fi/index/lait/Henkilotietolaki.html

Säilytämme osallistuneiden tiedot vuoden 2018 loppuun asti. Markkinointiluvan antaneiden osalta säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tuotteidemme markkinointiin.


Kilpailun palkinnot
Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan paikat Busterin kalastustiimissä seuraavalla aikataululla:

12.5.2018         Uudenkaupungin Haukikisa – osallistumispaikka arvotaan 7.5.2018
21.7.2018         Jigi Cup, Pirkanmaa – osallistumispaikka arvotaan 6.7.2018
8.9.2018          Hong Kong Challenge, Lohja – osallistumispaikka arvotaan 17.8.2018

Järjestäjä huolehtii kalustosta ja kilpailumaksusta osakilpailuiden yhteydessä. Osallistujan tulee itse huolehtia mahdollisesta matkustamisesta aiheutuneista kuluista. Kilpailijat eivät ole vakuutettuja järjestäjän puolesta ja kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla.

Muut ehdot
Kilpailu toimii yleisimmissä internet-selaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Kilpailun Järjestäjä vastaa kilpailun sisällöstä. Kilpailun Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebookissa) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista, Kilpailuun osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai Kilpailuun osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.
Osallistumalla tähän Kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä: Buster Boats, Inhan Tehtaat Oy Ab